Filosofische gesprekken

In de filosofische praktijk staat het voeren van filosofische gesprekken centraal. Kenmerkend zijn het vraaggerichte karakter van de gesprekken en de filosofische denkhouding die de practicus zijn bezoekers laat aannemen. Er is geen sprake van een diagnose of behandelplan. De filosofisch practicus geeft geen advies, draagt geen oplossingen aan en doet niet aan coaching. Er is slechts een persoon met een vraag: soms een ingrijpende levensvraag, soms een ingewikkeld probleem of een pijnlijke kwestie. Daarover vindt een open dialoog plaats tussen de bezoeker en de filosofisch practicus. Zij zijn daarin gelijkwaardige gesprekspartners.

Filosoferen

Filosoferen is niet alleen denken, maar ook stelling nemen tegenover je eigen denken. Op die manier komt er ruimte tussen je vraag (de kwestie) en je denken daarover. Door je denken te onderzoeken, ga je inzien wat je beweegt of soms emotioneert, wat voor gedachten je daarbij hebt, welke ideeën er achter die gedachten schuilgaan en welke waarden je blijkt te hanteren. Je ontdekt hoe ver je kunt komen met je denken en waar je wel of geen invloed op hebt. In de ruimte die ontstaat door je vraag te onderzoeken, kun je vervolgens een standpunt innemen om die vraag vanuit een ander gezichtspunt onder de loep te nemen. Soms vind je een antwoord of oplossing, maar dat is – hoe welkom ook – bijvangst. De voortgang van de gesprekken is een voortgang van vraag naar vraag.

Waarom een filosofisch gesprek?

Filosofie gaat om wijsheid en wijzer worden we niet van wat we al weten. Wijzer worden we van dingen die we niet weten. “Dat weet ik niet…” dan zijn we op de goede weg en deze staat van aporie lijkt op een onbevredigende uitkomst van het gesprek, maar daar zit juist de toegevoegde waarde van de dialoog. Nadenken over je eigen denken en zo wijzer worden.

Praktische informatie

Er vindt een intakegesprek plaats met de kandidaat. Tijdens dit gesprek wordt de basis gelegd voor een succesvol traject. Het is voor beide partijen duidelijk dat er een gelijkwaardig traject ingegaan wordt. Tijdens het eerste gesprek wordt de vraag ingebracht en onderzocht. Na elk gesprek ontvang je een vraag, waar je in de tussenliggende periode mee aan de slag gaat. Een traject bestaat uit ongeveer zeven bijeenkomsten met een periode van 2 of 3 weken ertussen. De sessies duren maximaal één uur.

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.