Over ons

Er was eens…

Sinds een GZ-psycholoog die werknemers met burn-out behandelde. En, aan de andere kant van het land, een organisatiecoach die directies en teams begeleidde. Aan de ontbijttafel kwamen ze tot de ontdekking dat ze dagelijks met dezelfde dingen bezig waren, maar dat de processen gescheiden verliepen.

Medewerkers werden individueel behandeld tijdens hun ziekte, om daarna terug te keren in een organisatie waar niets veranderd was. Het kwam ook voor dat er binnen een week meerdere werknemers van een team aangemeld werden met allemaal dezelfde klachten en verhalen over de organisatie en de manier van leidinggeven. Contact met de organisatie was er (vaak) niet, want dat vormde geen onderdeel van de behandeling.

De GZ-psycholoog en de organisatieadviseur waren het met elkaar eens: deze processen moeten met elkaar verbonden worden voor een duurzaam resultaat. Zo ontstond Healthy Company Consultants.

Wie wij zijn

Johan de Jong is de organisatieadviseur uit bovenstaand ‘sprookje’. Met GZ-psycholoog Roos Braakhuis richtte hij in 2016 Healthy Company Consultants BV op. In de loop van de tijd zijn steeds meer partners aangesloten. Met de huidige ‘club van 7’ kunnen we onze klanten optimaal bedienen.

Onze bestemming

We hebben als HCC onze bestemming bereikt als de organisaties waarmee wij werken gezond zijn, net als de mensen in die organisaties. Gezonde mensen in gezonde organisaties dragen bij aan een gezonde wereld. Een wereld die we niet uitputten, waarin plek is voor iedereen en waar sociale rechtvaardigheid de maat is.

Het Donutmodel van Kate Raworth vormt voor ons een belangrijke inspiratiebron. Door deze visie te omarmen, kunnen we samen een wereld creëren waarin sociale rechtvaardigheid en ecologisch herstel centraal staan. 

Onze missie

We zien het als ons missie een gezonde samenleving te bevorderen, waarin plek is voor iedereen, binnen de mogelijkheden die de aarde ons biedt.

Onze visie

We zijn een organisatiebureau dat werkt aan duurzame resultaten vanuit het potentieel en het talent van elke medewerker. Wij werken met organisaties aan autonomie en groei in strategie, leiderschap, teamontwikkeling en recruitment vanuit de volgende vijf onderliggende waarden: 

  • onbevangen
  • waarachtig
  • aanspreekbaar
  • respectvol
  • moedig

Het team

Johan de Jong

Johan de Jong

Johan de Jong is (organisatie)coach, trainer en interim manager. Met ‘Het begint altijd bij jezelf’ als startpunt brengt hij mensen in beweging.

Josée Blanken

Josée Blanken

Josée Blanken is trainer, (organisatie)coach en interim manager. ‘Mensen maken de business’ is voor Josée het vertrekpunt in elk traject.

Paul Nyst

Paul Nyst

Paul Nyst is (organisatie)coach, trainer en zenleraar. De belangrijkste drijfveer in zijn werk is het eigene in de mens zichtbaar maken.

Roos Braakhuis

Roos Braakhuis

Roos Braakhuis is trainer, burnout coach en GZ-psycholoog. Contact maken en maatwerk leveren is voor haar belangrijker dan protocollen.

Tristan van der Hoeven

Tristan van der Hoeven

Tristan werky als coach en consultant en begeleidt mensen en organisaties bij de onvermijdelijke uitdagingen die persoonlijke en professionele groei met zich meebrengen.

Jos Meekers

Jos Meekers

Jos Meekers is trainer en (organisatie)coach. Hij werkt met mensen en organisaties op het snijvlak van persoonlijke thematiek en organisatiethematiek.

Mincka van Houten

Mincka van Houten

Mincka van Houten is trainer, coach en GZ psycholoog. Met ‘No sugar on shit’ als kernzin, maakt zij in haar aanpak zichtbaar waar het echt over gaat.