Burn-out coaching

Burn-out op het werk

Wij zien dat veel organisaties en bedrijven te maken hebben met uitval van medewerkers vanwege burn-out of andere psychische klachten. Deze mensen (werknemers en ondernemers) worden meestal individueel behandeld, terwijl de werkomgeving niet of nauwelijks aandacht krijgt in het traject. Dan wordt het symptoombestrijding.

Verder kijken dan de behandelkamer

Healthy Company Consultants kijkt verder dan de begeleiding van alleen individuele werknemers. Wij geloven dat ziekte op het werk vaak een samenhang heeft met de conditie van het team en/of de organisatie. Zeker als het ziekteverzuim oploopt en er meerdere mensen uitvallen.

Psychologische begeleiding

Wij begeleiden bij werkgerelateerde klachten zoals:

  • verzuim door burn-out
  • depressieve klachten
  • angstklachten
  • lichte psychische problematiek.

Wij bieden ook psychologische begeleiding bij het voorkomen van uitval en terugvalpreventie na herstel.

Snel duidelijkheid

In het eerste gesprek met de GZ-psycholoog wordt een duidelijk beeld gegeven van de hulp die nodig is voor herstel. Na afloop van het traject kan men weer zelf verder; het herstel heeft zich ingezet en men ervaart weer grip. Door vroeg-signalering van klachten, heeft men zicht op persoonlijke stressbronnen en het kunnen inzetten van ander, meer effectief gedrag.

Duur van de gesprekken en coachingstraject

Gebruikelijk is om na het eerste gesprek, tussen de 5 en 10 gesprekken van maximaal een uur in te zetten. De werkgever is altijd betrokken bij het traject, bijvoorbeeld in de vorm van een evaluerend gesprek met cliënt, leidinggevende en de psycholoog. De privacy van de werknemer wordt te allen tijde gerespecteerd.

Zorgverzekering of verwijzing arts niet nodig

Omdat wij werken op offertebasis, en niet via de zorgverzekeraar, is een verwijzing via een arts of het stellen van een (psychiatrische) diagnose niet noodzakelijk. Communicatie naar derden over het traject gebeurt alleen op verzoek van de cliënt. Een goede afstemming met de betrokken bedrijfsarts is onderdeel van het traject.

Professionele en persoonlijke ervaring

Healthy Company Consultants werkt kleinschalig, persoonlijk en op vertrouwelijke basis. Alle medewerkers hebben, naast hun professionele ervaring, ook een persoonlijke ervaring op het gebied van burn-out. Dit biedt een goede mix van professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid.

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.