Burn-out coaching

Burn-out coaching

 

Burn-out op het werk
Wij zien dat veel organisaties en bedrijven te maken hebben met uitval van medewerkers vanwege burn-out of andere psychische klachten. Deze mensen (werknemers en ondernemers) worden meestal individueel behandeld, terwijl de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie verder gaat. En hier ook niet los van staat. Men doet aan symptoombestrijding.

 

Verder kijken dan de behandelkamer
Healthy Company Consultants kijkt verder dan de begeleiding van alleen individuele werknemers. Wij geloven dat ziekte op het werk meestal in directe relatie staat met de conditie van de organisatie. Zeker als het ziekteverzuim oploopt en er meerdere mensen uitvallen.

 

Psychologische begeleiding
Healthy Company Consultants biedt begeleiding bij werkgerelateerde klachten zoals:

  • verzuim door burn-out
  • depressieve klachten
  • angstklachten
  • en andere lichte psychische problematiek.

Healthy Company Consultants biedt ook psychologische begeleiding bij het voorkomen van uitval en terugvalpreventie na herstel.

 

Snel duidelijkheid
In het eerste gesprek met de GZ-psycholoog wordt een duidelijk beeld gegeven van de hulp die ingezet kan worden. Na afloop van het traject kan men weer zelf verder; het herstel heeft zich ingezet en men ervaart weer grip. Door vroeg-signalering van klachten, heeft men zicht op persoonlijke stressbronnen en het kunnen inzetten van ander, meer effectief gedrag.

 

Duur van de gesprekken en coachingstraject
Gebruikelijk is om na het eerste gesprek, tussen de 5 en 10 gesprekken van maximaal een uur in te zetten. In overleg met de cliënt kan ook een werkgever betrokken worden bijvoorbeeld in de vorm van een evaluerend gesprek met cliënt, leidinggevende en de psycholoog.

 

Zorgverzekering of verwijzing arts niet nodig
Omdat wij werken op offertebasis, en niet via de zorgverzekeraar, is een verwijzing via een arts of het stellen van een (psychiatrische) diagnose niet noodzakelijk. Communicatie naar derden over het traject gebeurt alleen op verzoek van de cliënt.

 

Professionele en persoonlijke ervaring
Healthy Company Consultants werkt kleinschalig, persoonlijk en op vertrouwelijke basis. Alle medewerkers hebben, naast hun professionele ervaring, ook een persoonlijke ervaring op het gebied van burn-out. Dit biedt een goede mix van professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid. Voor referenties klik je hier.

 

Voor meer informatie bel je met Roos Braakhuis op 06-54677810.