Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding

 

Veranderingen en ontwikkelingen binnen een organisatie kunnen gaan om een reorganisatie, een nieuwe strategie, fusie of cultuurverandering. Soms gaat het om het stroomlijnen van werkprocessen of om zaken die een nieuwe manager anders aan wil pakken dan zijn voorganger.

Ervan uitgaande dat de kennis en kunde om de verandering door te voeren bij betrokkenen in de organisatie aanwezig is, ondersteunen wij de directie, het management of de projectgroep die daarvoor is ingesteld.

De begeleiding begint in principe met het opzetten van een werkbijeenkomst. Directie, managers en medewerkers die de kennis en bevoegdheden bezitten, nemen daar aan deel om te analyseren wat er concreet moet veranderen. Met hen wordt bepaald welke stappen er nodig zijn, wie welke actie gaat ondernemen en hoe daarover wordt gecommuniceerd. De werkbijeenkomst functioneert zoals een vliegwiel in een traject dat leidt tot de gewenste ontwikkeling of verandering.

Onze begeleiding en advies gaat gepaard met een concreet plan van aanpak. Dit zorgt voor vaart, borging van resultaten op de juiste niveaus en adequaat inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving.