Samenwerken

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de organisatie, het team of collega.

Voor velen is het geen nieuwtje meer dat mensen sneller meewerken aan beslissingen die ze zelf hebben helpen nemen. Dat betekent dat we er niet op kunnen rekenen dat enkele organisatieadviseurs de problemen voor anderen wel zullen oplossen.

Dat zal alleen gebeuren als betrokkenen (inclusief de organisatieadviseurs) zich richten op verbetering van het werksysteem. En met ‘betrokkenen’ bedoelen we dan: betrokken disciplines, voor- en tegenstanders, lijn- en staffunctionarissen, eigen medewerkers en vertegenwoordigers van belangrijke klanten, leidinggevenden en uitvoerenden, et cetera.

Door de belangrijke partijen te betrekken ontwikkelt de groep niet alleen een wenselijk, maar ook een haalbaar perspectief. Dat wil zeggen voltrekt de verandering zich tijdens het traject in de hoofden en harten van betrokkenen i.p.v. dat betrokkenen nadien in een implementatiefase moeten worden overtuigd van de gewenste verandering.

Wij verbinden teamwerk en taakwerk met elkaar. Oftewel de manier waarop het team samenwerkt altijd zien in het licht van de taak waar het team voor staat.

Samenwerkingsvraagstukken waar je ons voor kunt vragen zijn:

  • Verbetering samenwerking managementteams
  • Dienstverlening en werkplezier van uitvoerende teams vergroten
  • Een dwarsdoorsnede van de organisatie betrekken bij strategische vraagstukken

Voorbeelden van vragen:

  • Organiseer de start van een complex project, waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn?
  • Help ons bij een reorganisatie, waar we als blijvers om moeten gaan met het verlies van collega’s en met het verlies van delen van ons werk?
  • Organiseer voor een grote groep betrokkenen een evaluatie (met aanbevelingen) van een reorganisatie die een jaar geleden is afgerond en waar nog veel onvrede over is?
  • ‘Ieder van de leden van ons team is meer met het eigen bedrijfsonderdeel bezig dan met ons MT verbonden, dit leidt ertoe dat we mooie afspraken kunnen maken, maar ze zelden nakomen.’
  • Wij werken geruime tijd met elkaar samen en dat lukt zonder veel problemen. Toch hebben wij het gevoel dat we de mogelijkheden niet optimaal benutten?
  • De teamleden zien hun bijdragen nog teveel als afzonderlijke takenpakketten. Ieder moet zijn eigen bijdrage meer als onderdeel van de algehele teambijdrage gaan zien; alleen dan wordt oplossingsgericht werken haalbaar en kunnen we de klant een integrale dienst verlenen
  • Help de leden van het team ontwikkelplannen op te stellen die zowel het individu als het team versterken?

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.