Intervisie begeleiden

Intervisie is een methode voor structurele collegiale ondersteuning. Healthy Company Consultants verzorgt begeleiding bij het opzetten van intervisiebijeenkomsten die gericht zijn op deze collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen.

Leerproces

Tijdens intervisie leren deelnemers van elkaars ervaringen en krijgen ze meer zicht op het functioneren van hun team en de organisatie. Het leerproces is gericht op reflectie: je kijkt naar je eigen handelen en naar je eigen denkpatronen. Binnen de gesprekken gaan professionals met elkaar in gesprek om tot inzichten en oplossingen te komen.

De kunst van het vragen stellen

Vragen stellen is in feite het intervisievoertuig. Dit vereist een nieuwsgierige en open houding van de deelnemers. Veronderstellingen en interpretaties zetten we even aan de kant om samen met collega’s op onderzoek te gaan.

 

De praktijk:

  • De intervisie start met een intakegesprek.
  • Aansluitend begeleiden wij zes bijeenkomsten van zo’n drie uur.
  • Per bijeenkomst worden doorgaans twee consultatievragen besproken.
  • In de bijeenkomsten ondersteunen wij de intervisiegroep om de basisattitude en structuur eigen te maken.
  • Daarnaast leren wij u diverse intervisiewerkvormen waarmee u het traject zelf kunt voortzetten.

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.