Gratis masterclass Waarde gedreven Leiderschap voor vrijwilligersorganisaties

Gratis masterclass Waarde gedreven Leiderschap voor vrijwilligersorganisaties

 

Healthy Company Consultants organiseert een serie Masterclasses over Waarde gedreven Leiderschap. De eerste op 4 februari 2019 is specifiek voor (onbezoldigde) bestuurders van vrijwilligersorganisaties en is gratis. Voorwaarde is dat de voorzitter of bestuurder genomineerd wordt.

Voorzitters en bestuurders van sportverenigingen, patiënten- of belangenbehartigersverenigingen of stichtingen hebben te maken met dezelfde / vergelijkbare aspecten in hun leiderschap als hun collega’s in organisaties en bedrijven. Alleen ontbreekt het vaak aan budget om hun vaardigheden te scholen. Healthy Company Consultants waardeert het werk van vrijwilligersorganisaties en biedt gelegenheid om kosteloos deel te nemen aan de Masterclass Zo Binnen, Zo Buiten.

Waardevol leiderschap
Reputatiemanagement vraagt om waardevol leiderschap. Van welke waardes ben je ‘vol’ en neem je mee in je leiderschap? Welke reputatie heb je als leider? Hoe ga je daarmee voor in het gewenste reputatiegedrag van je organisatie? Hoe kun je jezelf daarin nog verder ontwikkelen? Tijdens Masterclass Zo binnen, Zo buiten – speciaal ontwikkeld voor de top van organisaties – gaan we hier mee aan de slag.

De waarde van reputatie
Een positieve reputatie is van levensbelang voor een organisatie of vereniging. Het is het resultaat van een gezonde organisatiecultuur en een positief arbeidsklimaat. Een gezonde werkplek leidt tot betrokken medewerkers/vrijwilligers, enthousiaste klanten/leden en een organisatie die succesvol is in het bereiken van haar doelen.

De trainers

Johan de Jong is (organisatie)coach, trainer en interimmanager. Met ‘Het begint altijd bij jezelf’ als startpunt brengt hij mensen in beweging.

Marlies Claasen is coach en trainer op het vlak van persoonlijke presentatie en reputatie. Als geen ander weet zij hoe belangrijk het is om in het presenteren, jezelf mee te nemen. Marlies is bekend als ervaren dagvoorzitter, presentator van televisieprogramma’s en zangeres.

Paul Nyst is (organisatie)coach, trainer en zenleraar. De belangrijkste drijfveer in zijn werk is het eigene in de mens zichtbaar maken.

 

In deze Masterclass brengen we een intensief bewustwordingsproces op gang. Vanuit deze bewustwording reiken we een aantal concrete handvatten aan, waarmee je aan de slag kunt. Iedereen gaat met een persoonlijke opdracht naar huis om de nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen.

Stuur uw nominatie in voor 1 januari 2019 naar ons mailadres en motiveer uw voordracht.

Lees meer over deze masterclass.

 

 

Gratis masterclass Waarde gedreven Leiderschap voor vrijwilligersorganisaties