Interim management

Interim managers van Healthy Company Consultants

 

Healthy Company Consultants (HealthyCC) beschikt over een eigen netwerk van interim managers. Alle interim managers hebben uitgebreide werkervaring in hun eigen vakgebied en beschikken daarnaast over kennis van systemische organisatiedynamiek en groepsdynamica. Een voorwaarde om als manager succesvol de interim rol te kunnen vervullen.

 

Dienend en verbindend leiderschap
Een interim manager van HealthyCC werkt vanuit de principes van dienend en verbindend leiderschap. Dat betekent dat hij of zij is getraind in het optimaal ondersteunen van de medewerkers van de afdeling, zodat zij hun focus kunnen richten op hun eigen specifieke taak binnen het geheel.

 

Werkwijze
De eerste stap is een intakegesprek over de afstemming van de opdracht. vervolgens neemt de interim manager de operationele leiding voor processen, mensen en middelen ter hand. Vooral consistentie is van belang. Doorgaans betekent dit doorgaan op de ingeslagen weg, uitvoeren van de geaccordeerde plannen, omvormen van weerstanden, uitwerken van conflictstof, etc.

 

Als de interimmer weg is
Een interim manager van HealthyCC vervult altijd tijdelijk een rol binnen de organisatie en draagt zorg voor een uitstekende overdracht naar de definitieve leidinggevende, waarbij de continuïteit van de afdeling of organisatie centraal staat.

Het bereikte doel en de daarvoor ingezette koers moeten actueel blijven leven als de interimmer weg is. Aandacht voor de overdracht aan de opvolger is daarom essentieel. Daar ligt een belangrijk deel van de borging.