Coachen bij organisatievernieuwing

Coachen bij organisatievernieuwing

 

In organisaties hebben we vaak te maken met onderstaande vragen of dilemma’s:

  • Mensen zijn moeilijk mee te krijgen in een verandertraject
  • Er moet anders gewerkt worden omdat er met minder mensen en/of middelen hetzelfde gepresteerd moet worden
  • Mensen werken hard, maar de resultaten zijn desondanks niet naar wens
  • Een nieuwe focus is nodig, omdat er wordt ingestoken op een gezonde groei

Zijn deze vraagstukken herkenbaar? Dan gaan wij graag aan de slag. Wij coachen directies, managers en medewerkers. De kracht van onze werkwijze is de verbinding die we leggen tussen organisatiebelang en individuele vragen.

 

Werkwijze
De begeleiding begint doorgaans met het opzetten van een werkbijeenkomst. Directie, managers en medewerkers die de kennis en bevoegdheden bezitten, nemen daar aan deel om te analyseren wat er concreet moet veranderen.

 

Stappen
Met hen wordt bepaald welke stappen er nodig zijn, wie welke actie gaat ondernemen en hoe daarover wordt gecommuniceerd. De werkbijeenkomst functioneert zo als een vliegwiel in een traject dat leidt tot de gewenste ontwikkeling of verandering.

 

Ons advies en begeleiding gaat gepaard met een concreet plan van aanpak
Dit zorgt voor vaart, borging van resultaten op de juiste niveaus en adequaat inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving.